GURE ZERBITZUAK
gizartean baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonei
  Gizarte-bazterkeriako arriskuaren tramitazioa

Deskribapena:

Gizarte-bazterketaren balorazioa, alde batetik, pertsonaren erresistentzia-gaitasuna neurtzean oinarritzen da, neurtzen dituzten adierazleei balioa emanez: lotura afektiboen eskuragarritasuna eta gizarte-laguntza, gizarte-gaitasunak eta -trebetasunak jasotzea, bizi-dinamismoak eta gizarte-harremanak dituen eta gizarte-partaidetza gauzatzen duen, eta, bestetik, bizi-autonomia neurtzea lan-, bizileku-, bizikidetza-, pertsona- eta osasun-eremu ekonomikoetan.
 

Gizarte-bazterkeriako egoera aitortzeko prozedura interesdunak edo, hala badagokio, haren ordezkariak eskatu ondoren hasiko da beti. Prozedura hasteko, beharrezkoa izango da gizarte-zerbitzuek Bazterkeriaren Balorazio eta Diagnostikorako Foru Zerbitzuak emandako balorazio eta/edo diagnostiko espezializatua egitea.
 

Pertsonak jakinarazpen arrazoitu bat jasoko du bere etxean, bazterketa-egoeraren baremazioa jasoko duena, edo, hala badagokio, baztertze- edo gizarteratze-arriskurik dagoen adieraziko duena.
 

Pertsona gizarte-bazterkeriako egoeran badago edo egoera horrek eragiten badio, zer zerbitzu eta/edo prestazio jaso ditzakeen jakinaraziko zaio.