GURE ZERBITZUAK
haur, nerabe eta familiei
  Esku-hartze sozioedukatibo eta psikosoziala

Deskribapena:

Zerbitzu honen hartzaileak honako hauek dira:

  1. Bazterketa-arriskuan dauden pertsonak.
  2. Babesgabetasun-arrisku arineko edo ertaineko egoeran dauden adingabeak, eta babesgabetasun larriko arrisku-egoeran dauden pertsonekin, adingabeekin edo helduekin, esku hartzea baztertuta geratzen da, balioesteko eta Bigarren Mailako Arretako Zerbitzuetara bideratzeko izan ezik.
  3. Babesgabetasun-arriskuan dauden pertsona helduak.


Zerbitzu honekin lortu nahi diren helburu orokorrak hauek dira:

  1. norberaren, familiaren edo taldeen gaitasunak (jarrerak, gaitasunak, ezagutzak, irizpideak, jarraibideak, trebetasunak) eskuratzen eta garatzen dituztenak, beren kabuz moldatzen, gizarteratzen eta familian eta komunitatean behar bezala bizitzen laguntzen dutenak.
  2. desegokiak diren ohiturak, jokabideak, pertzepzioak, sentimenduak eta jarrerak egokiagoak direnekin ordezkatzea.

Zerbitzu honen helburuak izango dira, halaber, hartzaileengan eragina duten arrisku-egoerak prebenitzea eta antzematea.

  Haurren babesgabetasun-egoeretan esku hartzea

Deskribapena:

Haurren babesaren helburua haurren eta nerabeen eskubideak babestea eta haien oinarrizko premiak asetzea da, haurrei edo nerabeei beren oinarrizko premiak asetzeko ingurune egonkor eta seguru bat ematea bilatuz. Babesgabetasuna babesgabetasun-egoeraren ondorioz gertatzen da, hau da, haurrak edo nerabeak zaintzeko legeek ezarritako babes-betebeharrak ez betetzeagatik, edo horiek betetzea ezinezkoa edo desegokia izateagatik, haurrak edo nerabeak beharrezko laguntza moral edo materialaz gabetzen direnean.

  Seme-alaben eta gurasoen arteko indarkerian familian esku hartzeko programa

Deskribapena:

Bizkaiko Foru Aldundiko Emakume eta Familietan Esku Hartzeko Zerbitzuak eskaintzen du programa, eta amei, gurasoei edo beste senide batzuei erasotzen dieten nerabeen eta gazteen indarkeriari heltzea proposatzen da.
 

Gurasoen aurkako indarkeria gertatzen den familiak zuzentzen dira, hau da, seme edo alaba batek egindako edozein ekintza kaltegarri, amaren, aitaren edo beste senide batzuen gaineko boterea eta kontrola irabazteko. Abusua fisikoa, psikologikoa edo ekonomikoa izan daiteke.
 

Programaren hartzaileak Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi diren familiak izango dira, baldin eta 10 eta 21 urte bitarteko seme-alabak badituzte eta indarkeria erabiltzen badute amaren edo aitaren aurka, edo familia-guneko beste edozein kideren aurka (anai-arrebak, amaren edo aitaren bikotekidea, aitona-amonak).