GURE ZERBITZUAK
desgaitasunen bat duten pertsonei
  Aparkatze-txartela

Deskribapena:

Mugikortasun murriztua duten desgaituentzako ibilgailu automobilak aparkatzeko txartela agiri publiko bat da, eta bertan egiaztatzen da ibilgailu automobilak aparkatzeko baldintzak betetzen dituzten pertsonek joan-etorriak egiten dituzten ibilgailu automobilak, sarbidetik edo helmugatik ahalik eta hurbilen.
 

Aparkatzeko txartela eskuratzeko eskubidearen titular izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriren batean bizi eta desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartela arautzen duen martxoaren 22ko 50/2016 Dekretuaren 3. artikuluan ezarritako kasuren batean daudenak.
 

  Desgaitasunaren balorazioa

Deskribapena:


Desgaitasun-egoeren balorazioak jardueraren mugak jasotzen ditu, eta, hala badagokio, gizarte-faktore osagarriak, besteak beste, familia-ingurunearekin, egoera ekonomikoarekin, lanekoarekin, kulturalarekin eta gizarte-ingurunearekin lotutakoak, gizarteratzea zailtzen dutenak.
 

Nola baloratzen da desgaitasuna?

  • Eskatzaileek osasun-baldintzen arabera egokiak diren profesionalentzako zitazioak jasoko dituzte (baliteke zenbait espezialistarengana joan behar izatea).
  • Pertsonak zitazioan agertzen den lekura joan beharko du. Oro har, eskatzaileek Desgaitasuna Baloratzeko Atalera jo beharko dute.
  • Ezohiko egoera batzuetan, aurkeztutako txostenen bidez baloratu ahal izango da, horiek nahikotzat jotzen badira.
  • Desgaitasun-egoeren balorazioa eta horien graduaren kalifikazioa profesional eskudunek interesdunaren azterketa egin ondoren egingo da, eta haren osasun-egoera zehatza kontuan hartuta, hau da, mugapen sentsoriala, fisikoa edo psikikoa kontuan hartuta, eta egoeraren faktore sozioekonomikoak ere kontuan hartuta. Hori guztia, eguneroko bizitzako jardueretarako dauden mugak kontuan hartuta.

  Gizatek

Deskribapena:

Gizatek Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzu publiko bat da, edozein adinetako pertsonei orientazioa, gizarteratzea eta autonomia sustatzea helburu duena, baldin eta pertsona horien ezintasunak edo mendekotasunak beren jardueraren mugak edo herritarren parte-hartzearen murrizketak badakartza, eta horiek konpentsatu edo arindu badaitezke hainbat produktu eta metodo teknologiko aplikatuz.

Gizatek honako jarduera-arlo hauek ditu:

  1.  Informazio-, erakustaldi- eta aholkularitza-arloa. Alde batetik, objektuen, mekanismoen eta abarren erakusketarako espazio publiko bat dago, bisita daitezkeenak eta, batzuetan, haiekin probatu eta elkarreragin daitezkeenak. Era berean, eskatzen duten pertsonei zerbitzua eskuratzeko aukerei buruzko aholkuak ematen zaizkie.
  2.  Eskatzailearen autonomia pertsonala hobetzeko balio dezakeen edozein alderdi teknikori buruzko orientazio-arloa, egokitasunari buruzko txosten teknikoa eginez.
  3.  Laguntza-produktuak erosteko diru-laguntzak kudeatzeko arloa.

  Kotizatu gabeko pentsioa (KGP)

Deskribapena:

Baliaezintasuneko edo erretiroko kotizazio gabeko pentsioak desgaitasun- edo adin-maila jakin bat izateagatik eta errenta edo diru-sarrera nahikorik ez izateagatik aitortzen dira, premia-egoeran dauden pertsonei asegurua egiteko helburuarekin, prestazio ekonomiko batez, doako laguntza mediko-farmazeutikoaz eta gizarte-zerbitzu osagarriez gain, kotizatu ez bada ere edo kotizazio-pentsioa jasotzeko eskubidea izateko nahikoa egin ez bada ere.
 
 
Prestazio ekonomikoak dira, premia babesgarriko egoeran egonik, legez ezarritako baldintzetan irauteko baliabide nahikorik ez duten pertsonei aitortzen zaizkienak, nahiz eta inoiz kotizatu ez edo kontribuzio-mailako prestazioak lortzeko adina denbora izan. Modalitate honen barruan, pentsio hauek daude:
  1. Kotizazio gabeko baliaezintasun-pentsioa.
  2. Kotizaziorik gabeko erretiro-pentsioa.
  3. Kotizazio gabeko pentsiodunen alokairuagatiko osagarria.